Pod 1 Lần

BETAMAX Vantasy Pod Kit - Pod 1 Lần Chính Hãng
BIMO Dazzle 10000 Puffs - Pod 1 Lần Chính Hãng
BIMO Ultra 7500 Puffs - Pod 1 Lần Chính Hãng
CS25 CS10000 Puffs - Pod 1 Lần Chính Hãng
CS25 Cs8000 Puffs - Pod 1 Lần Chính Hãng
ELFBAR BC18000 Puffs - Pod 1 Lần Chính Hãng
ELFBAR EP8000 Puffs - Pod 1 Lần Chính Hãng
ELFBAR EW9000 Puffs - Pod 1 Lần Chính Hãng
FISCO Mix Bar 16000 Puffs - Pod 1 Lần Chính Hãng
FIZZY Pandora 12000 Puffs - Pod 1 Lần Chính Hãng
FIZZY Tatto Boom 8000 Puffs - Pod 1 Lần Chính Hãng
FRIOBAR DS 12k Puffs - Pod 1 Lần Chính Hãng
GCORE Dg8000 Puffs - Pod 1 Lần Chính Hãng
GCORE Mate 15000 Puffs - Pod 1 Lần Chính Hãng
GCORE Touch 20000 Puffs - Pod 1 Lần Chính Hãng
HAYATI Duo Mesh 7000 Puffs - Pod 1 Lần Chính Hãng
HQD TECH Mvar 5000 Puffs - Pod 1 Lần Dùng Chính Hãng
HQD Wapor Pro 20000 Puffs - Pod 1 Lần Chính Hãng
IJOY SD 22000 - Pod 1 Lần Chính Hãng

Đăng kí nhận tin